Ventilatie maakt miljoen woningen ongezond

balans ventilatoe
Het televisieprogramma KRO Brandpunt besteedde afgelopen zondag aandacht aan het onderwerp balansventilatie. Staatssecretaris Atsma gaf in de uitzending een reactie op het onlangs verschenen onderzoek naar slecht functionerende balans- en mechanische ventilatiesystemen in nieuwbouwwoningen. Hij noemde de uitkomst ‘schrikbarend’ en twijfelt of dit type ventilatiesystemen voor de lange termijn gehanteerd kan blijven.
Uit het onderzoek, dat in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu is gehouden, blijkt dat de ventilatiesystemen in nieuwbouwwoningen zorgen voor een ongezond binnenmilieu en kunnen leiden tot gezondheidsklachten bij bewoners. Atsma beaamt dat de problemen zich in meer dan een miljoen woningen voordoen en dat er duizenden zieke bewoners zijn. Deskundigen zijn stellig :  in sommige woningen is de luchtsituatie dusdanig alarmerend, dat eigenlijk onmiddellijk zou moeten worden overgegaan tot evacuatie van de bewoners.

Verstikkende ventilatie Het tv-programma bezocht voor de uitzending de nieuwbouwwijk Berggierslanden in Meppel. Daar zijn al jaren, in veertig woningen met balansventilatie, ernstige gezondheidsklachten als astma en COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease). Daarnaast kwamen ventilatieproblemen in de Haagse Spoorwijk aan bod. Hoogleraar prof. dr. Annelies van Bronswijk, deskundige op het gebied van gezondheid in gebouwen, pleitte in de uitzending voor een verbod op balansventilatie.

Bron:
Bouwwereld